NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In temeiul Regulamentului GDPR, nr.679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) Vizionar Invest SRL are obligatia de a administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este furnizarea de informatii referitoare la produsele comercializate, emitere facturi, redactare contracte, campanii de marketing.

Datele personale colectate si prelucrate de catre Vizionar Invest SRL sunt: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email, serie si numar CI (doar in cazul emiterii de facturi), adresa (doar in cazul emiterii de facturi).

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului GDPR privind protectia datelor este necesar sa va exprimati consimtamantul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le furnizati in vederea corespondarii cu Vizionar Invest SRL si beneficierea de informatii referitoare la produsele comercializate de catre Vizionar Invest SRL.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate tertilor colaboratori exclusiv in cazuri comerciale (notar, institutie bancara). Transferul datelor se face in format soft copy/hard copy, doar in cazul achizitiei produselor comercializate de Vizionar Invest SRL.

In calitatea de proprietar al datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de informare si de acces la datele cu caracter personal – aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal detinute de Vizionar Invest SRL.
  2. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – aveti dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte .
  3. Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal   – Vizionar Invest SRL va pastra datele dvs. atata timp cat acest lucru este necesar sau pe perioada impusa de lege.
  4. Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor dvs. cu caracter personal – in cazul in care apreciati ca datele dvs. detinute de Vizionar Invest SRL sunt incorecte sau nu ar trebui sa fie prelucrate, puteti contacta responsabilul de protectia datelor din cadrul Vizionar Invest SRL la adresa de email office@vizionarinvest.ro .
  5. Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal – Puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personalla adresa de email office@vizionarinvest.ro.
  6. Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a solicita sa va transmitem datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau puteti solicita ca acesta sa fie portat direct catre un alt operator de date, dar in ambele cazuri numai daca prelucrarea datelor se face pe baza consimtamantului dvs.
  7. Dreptul de retragere a consimtamantului in orice moment – retragerea consimtamantului poate avea loc in orice moment si va produce efecte doar pentru viitor, prelucarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, data si semnata la sediul Vizionar Invest din Cluj-Napoca, Str. Paul Chinezu Nr. 6 sau pe email la adresa de email office@vizionarinvest.ro

In cazul in care nu sunteti multumit/multumita de rezolutia primita va puteti adresa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Managerul Vizionar Invest SRL este proprietarul si responsabilul acestui document care se asigura ca aceasta este revizuit în conformitate cu cerintele de revizuire ale GDPR.